◄ دکتر سیدشمس الدین حسینی در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش تولید مطرح کرد: بررسی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید از بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
 
سید شمس الدین حسینی

 

سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با طرح تسهیل مجوز کسب و کارها، گفت: سال گذشته اتفاق مهمی در مجلس شورای اسلامی برای تسهیل اخذ مجوز برای کسب و کارها رخ داد و آن اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی  بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم متقاضیان فعالیت و کسب و کار نباید در مسیر مراجعه به دستگاه‌ها برای دریافت مجوز معطل شوند از طرفی برای افرادی که عامل تعلل و تاخیر دریافت مجوز هستند، مجازات در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تصریح کرد: سال گذشته طرحی تحت عنوان تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کارها اعلام وصول شد، پیش نویس این طرح سال گذشته در کمیته مربوطه ذیل کمیسیون ویژه جهش تولید با حضور دستگاه‌های مربوطه آماده شده و کلیات آن نیز به تصویب رسید. اخیرا نیز رسیدگی به جزئیات طرح مذکور آغاز شده است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با بیان اینکه نگاه متفاوتی در طرح تسهیل صدور برخی کسب و کارها وجود دارد اضافه کرد: در این طرح تمامی فعالیت کسب و کارها طبقه بندی شدند.  برخی از کسب و کارها که به آنها ثبت محور می‌گویند به مجوز نیاز نداشته و تنها آغاز فعالیت خودشان را به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کنند و نظارت های پسینی بر آنها اعمال می‌شود. برخی از فعالیت ها با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار نیاز به دریافت مجوز دارند که مسیر خود را طی خواهند کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان افزود: تعداد طراحان این طرح زیاد بوده اما مسئول کمیته مذکور در کمیسیون ویژه آقای خاندوزی است./


چاپ   ایمیل