انتقادات و پیشنهادات

دفاتر ارتباط مردمی

دفتر ارتباط مردمی در شهرستان تنكابن
آدرس: تنكابن، بعد از میدان شهدا، جنب صندوق كارآفرینی امید، واحد یك. 
تلفن: 01154274328
نمابر: 01154274330


دفتر ارتباط مردمی در شهرستان رامسر
آدرس: رامسر، مصلی جواد الائمه، جنب اداره جهاد كشاورزی. 
تلفن: 01155224076
نمابر: 01155224072


دفتر ارتباط مردمی در شهرستان عباس آباد
آدرس: عباس آباد، خیابان شهدا، مصلی عباس آباد، جنب دفتر امام جمعه. 
تلفن: 01154671214
نمابر: 01154671215