گفتگوی خبرگزاری فارس با دکتر سید شمس الدین حسینی| طرح «تسهیل مجوزهای کسب‌‌وکار» ۴ماه است دست‌به‌دست می‌شود

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، با اشاره به تصویب طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس گفت: متأسفانه 4 ماه است این طرح در حال رفت و برگشت است و هیات عالی نظارت مجمع زمانی ورود کرد که مجلس و شورای نگهبان درباره ماده 1 این طرح به توافق رسیدند.

طرح «تسهیل مجوزهای کسب‌‌وکار» ۴ماه است دست‌به‌دست می‌شود
مشروح گفت و گوی خبرنگار فارس با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید.***
همانطور که می‌دانید، رهبر انقلاب سه روز پیش در دیدار تولیدکنندگان و مدیران حوزه صنعت و اقتصاد چند نکته را مطرح کردند. شاه‌بیت بیانات ایشان این بود که آمارهای اقتصادی دهه 90 که به تازگی آن را پشت سر گذاشته‌ایم، خرسندکننده نبوده است. به نظر شما چرا این آمارها خرسندکننده نبوده و ریشه مشکل در کجاست؟
حسینی: همانطور که قبلاً مطرح شده، در مجموع در دهه گذشته بویژه در سال های اخیر رشد اقتصادی‌مان مناسب نبوده است، به گونه ای که در مجموع می‌توان گفت طی ده سال گذشته تقریباً چیزی به تولید کشور اضافه نشده است. حداقل در 10 سال گذشته به طور متوسط بین 1 تا 1.4 درصد رشد جمعیت داشته‌ایم. وقتی تولید اندک باشد یا رشدش کم باشد و جمعیت هم در حال افزایش باشد، بدین معناست که درآمد سرانه کاهش می‌یابد.
این یکی از پایه های رفاهی اجتماعی است که تضعیف می شود. حالا اگر توجه کنیم که ضریب جینی هم طی حدود 10 سال گذشته بهبود نداشته است، البته تا سال 93 شاهد کاهش ضریب جینی بودیم، ولی از سال 93 به بعد ضریب جینی افزایش یافته است، یعنی ضریب جینی که به 36 درصد کاهش یافته بود مجدداً به بالای 40 درصد رسیده است، در نتیجه رفاه اجتماعی هم کاهش می‌یابد، چون شاخص رفاه را برآیند دو عامل «بهبود توزیع درآمد» و «افزایش درآمد سرانه» می‌دانند؛ لذا وقتی درآمد سرانه کاهش یابد و توزیع درآمد هم بدتر شود، باعث می‌شود که رفاه اجتماعی کاهش یابد.
وقتی این مسئله را ریشه‌یابی می‌کنید، می‌بینید که عوامل داخلی و خارجی در این امر دخیل بوده‌اند؛ به طور مثال، بخشی از کاهش رشد اقتصادی ما به دلیل کاهش فروش نفت بوده که به دنبال آن لاجرم تولید نفت کاهش یافته و چون تولید نفت یکی از پایه های تولید ملی است، منجر به این شده که تولید ملی کاهش یابد، ولی همه ماجرا را هم نباید به این نسبت داد.
 

چاپ   ایمیل