گفتگو با خبرگزاری خانه ملت
دکتر سید شمس الدین حسینی: دولت باید با استفاده از ابزارهای بازاری، قیمت کالاهای اساسی را تعدیل کند.
 
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید می‌گوید دولت‌ باید با استفاده از ابزارهای مناسب که بیشتر بازاری هستند، نرخ قیمت‌ها را تعدیل کند.
 
Shamseddin Hosseini 2019.jpg

 

سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملتدرباره ضرورت کاهش قیمت کالاهای اساسی متناسب با سقوط نرخ ارز، گفت: در شرایطی که نرخ ارز نوسان دارد، قیمت کالاهای اساسی نیز باید تغییر ‌کند این در حالی است که در حال حاضر شاهد اصل چسبندگی قیمت‌ها در بازار هستیم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اصل چسبندگی قیمت‌ها به این معنا است که زمانیکه قیمت کالاها افزایش می‌یابد، به سادگی به نرخ‌های گذشته باز نمی‌گردد مگر با برنامه‌های نظارتی و تنظیم بازار مناسب؛ در این شرایط دولت‌ها باید با استفاده از ابزارهای مناسب که بیشتر بازاری هستند تا اداری و دستوری، نرخ قیمت‌ها را تعدیل کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم چسبندگی قیمت ها و نقش دولت در تعدیل قیمت ها را با تشریح مثالی توضیح داد: اگر قیمت کالایی در بازار -به ریال- از نرخ این کالا زمانیکه با ارز آزاد وارد کشور می‌شود، بیشتر باشد باید با عرضه ذخیره‌های موجود در کشور، قیمت کالای مذکور را تنظیم کرد این در حالی است که طی چند ماه گذشته سیاست‌های حوزه‌های مختلف به گونه‌ای نبوده که بار قیمت‌ها کاهش یابد؛ رسوب کالاها در بنادر و گمرکات نمونه‌ای از این عملکرد است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مجلس ادامه داد: با وجود اینکه قیمت کالاها در بازار طی ماه‌های گذشته روند صعودی داشت اما شاهد دپو انبوه همان کالاها در بنادر و گمرکات بودیم، این امر نشان می‌دهد نه تنها از ذخیره کالاها استفاده نشده بلکه از عرضه غیردولتیها نیز جلوگیری شده است./


چاپ   ایمیل